Dolorous Tom vs DiRoc

vs

Dolorous Tom vs Mother of Dragons

vs

Dolorous Tom vs The Bronx Zoo

vs

Dolorous Tom vs Crows Before Hoes

vs

Dolorous Tom vs Manning Faced God

vs

Dolorous Tom vs King of the MF North

vs

Dolorous Tom vs Wizard of Roz

vs

Dolorous Tom vs Tyrions Tyrants

vs

Dolorous Tom vs Wizard of Roz

vs

Dolorous Tom vs HODOR!

vs